| 01.06.2020

Hanken utökar sin antagning 2020

Hanken vill bära sitt samhällsansvar under undantagsläget och har därför beslutat att under den pågående antagningen 2020 anta 45 studenter mer än vad som tidigare planerats.

Undervisnings- och kulturministeriet har vänt sig till universiteten med en förfrågan om möjlighet till utökad antagning av studenter år 2020 till kandidatutbildningar på finska eller svenska utöver den antagning som planerats redan tidigare.

Hanken har beslutat att anta ytterligare 45 studenter till kandidatnivån i den pågående antagningen 2020. Beslutet fattades 29.5.2020. Av dessa 45 antas 11 studenter till Vasa och 34 till Helsingfors. Samtliga 45 som antas inom den här utökade antagningen antas på basen av urvalsprovet. Det totala antalet nya studenter på Hanken på kandidatnivån kommer därmed att uppgå till minst 353.

Orsaken till behovet av en utökad antagning är coronapandemin som väntas skapa ökad ungdomsarbetslöshet och hindrar ungdomar till exempel från att jobba eller resa utomlands under eventuella mellanår.

– Vi vill bidra till att erbjuda studieplatser och på det sättet underlätta situationen för ungdomarna i Finland i denna undantagstid, säger prorektor Minna Martikainen. Samhällsansvar är en av Hankens grundläggande värderingar och därför ser Hanken den utökade antagningen som extra viktig. Hankens andel av det ökade antalet platser som föreslås för den här våren är stor. Hanken kommer att stå för en fjärdedel av den utökade antagningen inom de ekonomiska vetenskaperna som hittills har meddelats, fortsätter Martikainen.

Normala år antar Hanken 180 studenter till Helsingfors och 70 till Vasa till studier på kandidatnivån som också ger rätt att avlägga magisterexamen och bli ekonom. Utöver dessa antas också studenter via öppna universitetet och andra specialantagningar. Av dem som antogs till Helsingfors år 2019 hade 26 procent gått i finskspråkig skola. Motsvarande siffra i Vasa var 8.

Urvalsprovets första delmoment anordnas tisdag 2.6.2020 och det andra delmomentet anordnas 16.6.2020.

Tilläggsuppgifter:

Minna Martikainen
Prorektor med ansvar för utbildningssamarbete
+358 40 352 1460
minna.martikainen@hanken.fi