Hanken med i strategiskt forskningsprojekt

Hanken med i strategiskt forskningsprojekt

Hanken är medlem i ett forskningskonsortium som mottagit strategisk forskningsfinansiering från Finlands Akademi.

Det fyraåriga projektet, CORE (Collaborative remedies for fragmented societies -facilitating the collaborative turn in environmental decision-making) är ett samarbete mellan Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Tammerfors tekniska högskola, Hanken samt Finlands miljöcentral.

Målet är att forska i hur väl det finländska politiska systemet klarar av att handskas med komplexa problem som gäller planer och linjedragningar miljömässiga aspekter i fragmenterade och postfaktiska samhällen. Projektet kommer att kombinera tvärvetenskaplig expertis och ha ett nära samarbete med intressegrupper och civila samhällsaktörer.

Hanken är ansvarig för ett delprojekt som handlar om Value creation between business and society dvs. hur man skapar värde mellan företagsverksamhet och andra delar av samhället. Universitetslektor Pia Polsa är huvudansvarig för projektet och samarbetar också med Tammerfors tekniska högskola.

- Vi är glada att få jobba med många olika universitet och organisationer både i Finland, men även utomlands för att försöka hitta en lösning på miljöfrågor genom samarbete. Detta ger möjligheter till nya samarbetsformer och vi hoppas att resultaten får en verklig effekt i samhället, säger Pia Polsa.

CORE-projektet leds av professor Lasse Peltonen från Östra Finlands universitet och Heli Saarikoski från Finlands miljöcentral. Det totala understödet är fyra miljoner, varav Hankens andel är drygt 200 000 euro.

Mera information:

Pia Polsa, universitetslektor
pia.polsa@hanken.fi