| 18.04.2019

Hanken med i Ilmastoveivi 2019 klimatkampanjen

Ilmastoveivi2019 är en klimatkampanj som startades av medborgare för en mera hållbar klimatpolitik inom den Europeiska unionen. Hanken har visat sitt institutionella stöd för kampanjen genom att underteckna appellen.

Kampanjens mål är att samla in 500 000 namn. Rektor Karen Spens uttrycker sitt stöd för kampanjen:– Beslutsfattande bör grunda sig på högklassig vetenskaplig forskning så att 1,5-gradersmålet uppnås. Den forskningen vi utför på Hanken om växelverkan mellan ekonomi och klimat kan bidra till en ambitiösare klimatpolitik och nya företagslösningar.Det krävs samarbete för att begränsa klimatuppvärmningen och globalt sett har EU en stor roll i denna uppgift. Från och med 1.7.2019 är Finland ordförandeland och har under hösten möjlighet att påverka diskussionen och beslutsfattandet inom EU. Finland har alltså en unik chans att leda EU:s utveckling mot en hållbarare klimatpolitik.

Läs mera om kampanjen och skriv under appellen på www.ilmastoveivi2019.fi

Gå med i Ilmastoveivi-klimatkampanjen