| 01.12.2017

Hanken har nolltolerans mot trakasserier

Kampanjerna #metoo och #dammenbrister har fått stor spridning både i Finland och internationellt. Syftet med kampanjerna är att belysa problemen med sexuella trakasserier. Hanken värnar om att högskolan ska vara en trygg miljö för studier och arbete.

Det råder nolltolerans mot trakasserier inom hela Hanken. Ifall en studerande eller anställd upplever kränkningar och trakasserier på Hanken är det viktigt att föra saken vidare.Studerande kan kontakta studentkårens jämställdhets- och trakasseriombud. Mera information på studentkårens webbplats.För personalen (inkl. doktorander) finns anvisningar hur man anmäler trakasserier på webben.OAJ har också tagit ställning för nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolorna och läroanstalterna i ett pressmeddelande 30.11.2017