| 12.04.2017

Hanken går med i Naava Family

Hankens Premium Partner-företag bjuder in Hankens personal till medlemsklubben Naava Family. Medlemmarna i Naava Family får t.ex. tips på hur man bäst använder och utnyttjar Naava-produkterna.

Dessutom får man inbjudningar till olika tillställningar som relaterar till arbetsvälmående, idrott och konst samt tillfällen att nätverka med andra medlemmar. Bland medlemmarna utlottas även olika prisresor, varav den första bär av till Budapest.Hanken är redan en del av medlemsklubben, men alla anställda registrerar sig enskilt för att kunna delta i utlottningarna. Veckoslutsresan till Budapest utlottas bland de företag som varit aktivast att registrera sig.De olika medlemsevenemangen ordnas både på arbetstid och kvällstid. Kom ihåg att först kolla med din chef om du vill delta i ett evenemang som ordnas under arbetstid.Registrera dig via den här länken