| 11.01.2019

Hanken fusionerar två institutioner

Från och med 1.1.2019 slås Institutionen för nationalekonomi samman med Institutionen för finansiell ekonomi och statistik. Den nya institutionen heter Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi.

Professor Timo Korkeamäki är prefekt för den nya institutionen. Inga omedelbara förändringar sker till följd av sammanslagningen utan alla kurser i nationalekonomi, finansiell ekonomi och statistik löper som förut.

-Eftersom våra ämnen har så mycket gemensamt, ser jag en stor potential för synergieffekter på långsikt vad gäller undervisning, forskning och administration. Förändringen kommer att tjäna vår forsknings output men särskilt våra studenter, säger professor Korkeamäki.