| 28.06.2018

Hanken fortsättningsvis en attraktiv studieplats

Vårens antagning till Hanken har nu slutförts och sammanlagt 456 nya hankeiter inleder sina studier hos oss i höst.

Sammanlagt 1254 personer (2017: 1114) ansökte till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning i Vasa och Helsingfors i år. Från och med 2018 är Hanken med i den nationella gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Enligt de nya antagningskriterierna ska 60% antas på basis av betyg och 40% via inträdesprov, som i år hölls 6.6.2018.Av de sökande antogs totalt 180 nya studerande till Helsingfors (108 betyg, 72 prov) och 70 nya studerande till Vasa (42 betyg, 28 prov). I år antas dessutom 59 nya kandidatstuderande via öppna universitetet, vilket är ett rekordantal. Dessa studerande har under det gångna året framgångsrikt läst kurser vi Hankens Öppna universitet.

Här hittar du de antagnas namnHankens magisterprogram på svenska lockade 187 sökande varav 38 antogs till Helsingfors och 13 till Vasa. Resultaten från antagningen till Hankens magisterprogram på engelska blev klara redan tidigare under våren och totalt 91 nya studenter inleder sina studier på hösten.

- Vi är väldigt nöjda över att i år igen ha haft många goda sökande till Hanken. Vi gratulerar alla nya studerande till studieplatsen och välkomnar dem att börja sina studier i augusti, säger antagningsplanerare Linda Martelius.
 
Här hittar du de antagnas namn

Hankens forskarskola antog 5 nya doktorander i årets första antagningsrunda med studiestart i augusti. Ansökningstiden för hösten är 3-28.9.2018 och då sker studiestarten i januari 2019.

Läs mera om forskarskolan här

Tilläggsinformation:
Hankens ansökningsservice
ansokan@hanken.fi (rekommenderas) eller 040-3521 388