| 19.03.2021

Hanken Finance Day: Hållbarhetsstrategier är en självklar del av dagens banksektor

Ämnet ”Hållbarhet inom bankindustrin” väckte stort intresse bland forskare, alumner och studenter när Hanken ordnade det årliga Hanken Finance Day den 17 mars 2021. Evenemanget hölls online för andra året i följd och var fullbokat.

Veronica Palmgren
Veronica Palmgren

Enligt de tre huvudtalarna är det inte längre ett fritt val inom banksektorn att utarbeta hållbarhetsstrategier för syns skull – de moderna och medvetna konsumenterna och investerarna nöjer sig inte med traditionella lösningar utan kräver hållbarhet.

Finansdagens två första talare, ECB Lead Supervisor Magnus Andersson och ECB Senior Supervisor Simon Schulz, representerade den Europeiska centralbanken (ECB). Deras presentation fokuserade på finansstabilitet inom euroområdet och de diskuterade i synnerhet risker, sårbarheter och responser ur en övervakares synvinkel under pandemin. 

Den tredje huvudtalaren var Hankenalumnen Veronica Palmgren (på bilden), Head of ESG Analysis, Group Sustainability vid Nordea. Palmgren talade enbart om hållbarhetsaspekter och gav exempel på hur starkt Nordea förbundit sig vid hållbarhet och hur stor efterfrågan är; volymerna för hållbarhetshandel med gröna fonder, lån och inteckningar har skjutit i höjden under de senaste åren. 

En febril aktivitet kunde noteras inom olika samhällssektorer efter Parisavtalet 2015, som ledde till konkreta handlingar även inom bankvärlden. Nordea etablerade exempelvis nya, hållbara obligationer, och företagslån 2018 och lån för köp av hållbara bilar 2019. Idag hjälper en sparrobot kunder med rekommendationer om hållbara fondval och den 10 mars skärpte 140 Nordeafonder sina krav på investeringar i fossila bränslen i takt med att första delen av EU:s nya förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) trädde ikraft. 

Palmgren utredde också kort om de viktigaste mekanismerna som ökar förväntningarna på att ett företag är hållbart samt de fyra strategiska “pelare” som Nordea har identifierat och som stakar ut bankens väg mot ökad hållbarhet: klimatåtgärder, social hållbarhet, stark ekonomi och en kultur som stöder integrering av hållbarhetsfrågor i företagets all verksamhet.

Nordea har tillsammans med andra banker jobbat för ansvar och hållbarhet i regi av FN:s miljöprogram UNEP:s finansinitiativ (UNEP FI), som idag omfattar ca 200 ledande banker, kapitalförvaltare och försäkringsbolag. 

Internt jobbar man mot att minska de egna operativa utsläppen med 50 procent senast 2030. Då strävar man också efter att ha minskat utsläppen från de utvalda investeringsfonderna med 405–0 procent. År 2050 har banken som ambition att ha nollutsläpp. 

Hankens Finansdag 2021 avrundades med en paneldiskussion med de tre huvudtalarna samt Emilia Vähämaa, biträdande professor, och Jesper Haga, forskardoktor i finansiell ekonomi på Hanken.

Evenemangets moderator var Camilla Wardi, Chef för näringslivsrelationer och samverkan på Hanken, och hon assisterades av alumnkoordinatorn Mira Aarnivuo. Evenemanget är ett årligt samarbete mellan institutionen för finansiell ekonomi och Hankens alumnverksamhet.

 

Text: Nina Winquist