| 02.06.2017

Hanken beviljades 1,5 miljoner euro av Finlands Akademi

Finlands Akademi har beviljat Hanken 1,5 miljoner euro i profileringsfinansiering för perioden 2017-2021. Finansiering riktas till att stärka tvärvetenskaplig forskning.

Finlands Akademi har meddelat om en utdelning av totalt 50 miljoner euro för att stärka de finländska universitetens forskningsprofilering. Målet med finansieringen är att stödja universiteten så att de utifrån sina egna strategier kan utveckla utvalda fokusområden och stärka förutsättningarna för högklassig forskning.- Vid Hanken kommer finansieringen att användas för att ytterligare stärka den forskningsprofil vi stakat ut i vår strategi. Vi ämnar även införa fler tvärvetenskapliga element i vår forskning för att uppnå konkurrensfördelar även internationellt sett, berättar Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar för forskning vid Hanken.Finansiering från Finlands Akademi kommer att riktas till kvantitativ forskning och till att utöka resurserna både vad gäller personal och infrastruktur i det området.Ansökningarna bedömdes av en internationell expertpanel. Tolv av de 14 universitet som inlämnade en ansökan beviljades finansiering. Finansieringssummorna varierar mellan 600 000 euro och 15 miljoner euro och finansieringen beviljas för fyra år. Profileringsfinansieringen utlystes nu för tredje gången. Den fjärde utlysningen av profileringsbidrag ska öppnas i höst.Se Finlands Akademis hemsida för ytterligare informationMer information:
Timo Korkeamäki
timo.korkeamaki@hanken.fi