| 07.05.2020

Hämtservice för böcker

Biblioteket i Helsingfors inleder begränsad utlåning fr.o.m. 14.5. I Vasa kan reserverat material hämtas från Vasa stadsbibliotek fr.o.m. 11.5.

Fr. o.m. 14.5. kan böcker som beställts på förhand hämtas från Hankens huvudentré i Helsingfors. Beställningar kan lämnas in redan nu via biblioteket@hanken.fi.

Servicen pågår t.o.m. 31.7.2020 och är tillgänglig endast för personal och studerande vid Hanken. Bibliotekets lokaler är stängda under denna tid. Anvisningar om hämtservicen finns på bibliotekets webbsida.

Vasa stadsbibliotek inleder begränsad utlåning vecka 20 (11.5.-) och begränsad öppethållning 1.6.2020.