| 08.04.2021

”Frilansandet ett bra sätt att testa om ens tjänster går åt”

Allt fler väljer att frilansa vid sidan av lönearbetet. När lönar det sig att delegera sin bokföring till en byrå eller fundera på om det skulle vara lönsammare att grunda ett eget företag? Och vad måste man tänka på när det blir aktuellt för ett företag att anställa personal?

Monika Ahlskog

Bland annat dessa frågor har diskuterats på två webbinarier, Tjäna pengar via eget eller andras företag och Vågar jag anställa? som Hanken Business Lab arrangerat tillsammans med Hankens alumnverksamhet under våren. Det tredje och sista webbinariet i serien, Nischen – den smala vägen till framgång hålls den 20 april kl. 14.30-15.30. Evenemanget är öppet för alla – anmäl dig här.

Emil Kylämarkula är operativ chef på frilansplattformen FREE.fi, som bland annat erbjuder fakturerings- och bokföringstjänster för frilansare. Han säger att det finns en klar trend att allt fler väljer att fakturera för uppdrag de gör som frilansare vid sidan av annat jobb.

- Det har under en längre tid varit lite hippt att frilansa i huvudstadsregionen, men nu har det blivit allt vanligare också i andra större städer i Finland och till exempel i servicebranschen i Lappland, säger Kylämarkula.

FREE.fi är för närvarande Finlands näststörsta lättföretagarplattform efter Ukko-fi. Företaget har 25 anställda och omsätter över 30 miljoner euro om året.

- De som fakturerar via oss behöver till exempel inte skaffa FO-nummer eller hålla koll på kvitton. Vi hjälper också företagare att sälja sin know-how och lobbar politiskt för att företagare ska få en bättre ställning i samhället.

Det har länge funnits en nisch för frilansande i de kreativa branscherna, men under senare tid har det har blivit allt vanligare också inom it-konsultering samt inom bygg-, städ-, och logistikbranschen och banksektorn.

Kylämarkula rekommenderar lättföretagande särskilt av två orsaker: man kan fokusera på det man vill göra, och man får mer betalt för det jobb man gör jämfört med om man är anställd.

Lättföretagande är enligt Kylämarkula ett bra alternativ bland annat för dem som vill testa på om det finns efterfrågan på de företagstjänster man erbjuder. När de årliga frilansintäkterna överskrider 15 000 euro lönar sig enligt honom däremot att börja fundera på om ett eget företag skulle vara ett lönsammare alternativ.

 

”Företagare behöver inte vara ensamma”

Monika Ahlskog är vd för och grundare av Nooga, som erbjuder bokförings- och andra konsulttjänster för företag. Nooga grundades 2016 i Jakobstad och har sedan dess vuxit till ett företag med en omsättning på två miljoner euro om året och med 27 anställda i byråer på fem orter: förutom Jakobstad också i Karleby, Vasa, Nystad och i den nygrundade enheten i Kampen i Helsingfors.

Ett råd som Ahlskog ger för nygrundade företag är att vara noga med ekonomin genast från den första månaden – då kommer det att vara lättare att hålla koll på ekonomin också senare.

Ahlskog är medveten om att de företag som väljer att ta steget att anställa har mycket att tänka på, bland annat relaterat till kollektivavtalen.

- Det är bra att veta att man som företagare inte behöver vara ensam. Man kan anlita byråer som erbjuder experthjälp gällande bland annat de lagstadgade kraven, bokföringen och frågor om vad som gör ett företag attraktivt för anställda.

Sebastian Widjeskog, tidigare präst som tillsammans med sin fru i dag driver företaget Nordic School of Entrepreneurship som är fokuserad på digital marknadsföring, påminner om att det också finns många andra typer av tjänster som företag kan köpa utifrån.

- Man måste som företagare fråga vad ens svagheter är och vad man inte kan göra själv, men också vad man inte vill göra och därför hellre delegerar. Det går att köpa tjänster – man behöver inte alltid anställa, säger Widjeskog.

Widjeskog talade på det andra seminariet, där också den österbottniska mångföretagaren Johan Nordmyr föreläste.

 

Text: Maria Svanström