| 11.03.2019

Frans Westerlund årets Anders Wall-stipendiat

Årets Anders Wall-stipendium tilldelas hankeiten Frans Westerlund. Stipendiet på 125 000 SEK är det största som delas ut vid Hanken. Den högtidliga stipendieutdelningen äger rum 11.3.2019 på Musikaliska Akademien i Stockholm.

Vid sidan av sina studier på Hanken jobbar Frans Westerlund på Nordic Sales Crew, som han varit med och grundat. Företaget, som specialiserar sig pådirektmarknadsföring, har vuxit kraftigt under dess två verksamhetsår. Nordic Sales Crew har omkring 100 anställda på fem kontor över hela landet. För många i personalen är jobbet deras allra första och företagets vision är att skapa en ledande försäljningsakademi.

Westerlund är en förebild med stor potential för andra unga entreprenörer både på Hanken och nationellt.
– Att bli tilldelad Anders Walls stipendium är ett väldigt fint erkännande efter många år av hårt arbete. Det ökar inte bara min trovärdighet som entreprenör utan för även med sig ypperliga möjligheter för mig att bredda mitt nätverk, säger Westerlund. Jag kommer att använda stipendiet till att investera i verksamheten för att driva den framåt, samt för min personliga utvecklig, bland annat för studier i styrelsearbete, fortsätter Westerlund.

Anders Walls Stiftelser delar ut drygt 2 miljoner svenska kronor i stipendier och utbildningsbidrag till entreprenörsinriktade ungdomar inom forskning, företagande, internationella studier och kultur. Anders Walls Stiftelser sammanför en stor grupp unga entreprenörsinriktade personer till ett nätverk, Wallumni, vars medlemmar träffas regelbundet. 

Frans Westerlund och Charlotte Wall

           Frans Westerlund och Charlotte Wall som delade ut stipendiet i år
Foto: Kristian Löveborg