| 12.09.2019

Forskningsprojekt: Företaget som politisk aktör

Nikodemus Solitander och Frank den Hond
Vad får företag att engagera sig politiskt för strängare reglering av företagsansvar? Ett nytt forskningsprojekt som i år fick finansiering från Finlands Akademi undersöker frågan med utgångspunkt i en kampanj som ägde rum inför riksdagsvalet 2019.

Kampanjen #ykkösketjuun efterlyste en lag som skulle göra det obligatoriskt för företagen att försäkra sig om att de inte kränker mänskliga rättigheter i sin försörjningskedja. Forskningsprojektet Politisk aktivitet i företagens sociala ansvar (PAFS) undersöker utifrån kampanjen varför finländska företag deltar i politisk aktivitet för att få till stånd en lag om företagsansvar.

Kampanjen organiserades inför riksdagsvalet i Finland 2019 och var ett samarbete mellan flera olika aktörer såsom företag, medborgarrörelser och fackförbund, berättar Nikodemus Solitander. Solitander är postdoktoral forskare i logistik och samhällsansvar och en av forskarna i projektet.

– I kampanjen deltog flera av de stora finländska bolagen; Fazer, Finlayson, Kesko, Coca Cola Finland med flera. Varför engagerar sig företagen i en kampanj som har som mål att skapa en starkare reglering av dem själva? Det söker vi svar på i projektet, säger han.

Solitander tycker det är intressant att se närmare på gränsen mellan politik och företagsansvar, och hur företag allt mer tar på sig en politisk roll. Han har lång erfarenhet av forskning inom området företagsansvar, och han är också direktör för Centre for Corporate Responsibility, som är ett forsknings- och kompetenscenter gemensamt för Hanken och Helsingfors universitet, där man forskar i frågor kring företagsansvar och företagspolitisk verksamhet. Enligt Solitander har företag i själva verket alltid varit politiskt aktiva, till exempel genom lobbyverksamhet.

– Företag är inte politiskt obundna, de har aldrig varit det. Men det är antagligen vanligt att allmänheten inte ser företag som politiska aktörer, utan mer ur perspektivet ”business is business”– att företag bedriver affärsverksamhet utan annat mål än att göra vinst. Det finns ett vetenskapligt värde i att se företag som politiska aktörer, för att förstå hur de beter sig också inom en politisk ram, säger Solitander.

Reglering i motsats till frivillighet

Projektledare för projektet PAFS är Frank den Hond, som är professor i företagsledning och organisation. Även han har länge haft ett intresse för frågor om företags- och samhällsansvar. Traditionellt har man sett företagsansvar som något som företagen förbinder sig till frivilligt, och därför är det här projektet särskilt intressant, säger han.

– Det är i sig anmärkningsvärt att företagen var involverade i en kampanj för bindande lagstiftning om företagsansvar som reglerar dem själva. Det är tvärtemot den traditionella uppfattningen om att företagsansvar bygger på frivillighet.

Finlands Akademi beviljade tidigare i år 480 000 euro finansiering för det fyraåriga forskningsprojektet, som är knutet till ett av Hankens styrkeområden inom forskning, Ansvarsfull organisering.

Det här forskningsprojektet ger en djupare förståelse för varför företagen deltog i kampanjen, berättar forskarna. Enligt Solitander och den Hond är det här forskningsområdet rätt så nytt inom forskningslitteraturen, och projektet kommer att ge möjlighet att uppdatera de teorier som finns.

– Vi kan också anta att vi får exempel på bra metoder och lyckade exempel på hur företag kan agera i sådana här frågor. Det skulle vara en fördel att kunna visa konkreta exempel för hur man lyckas med att beakta mänskliga rättigheter när det gäller företagsansvar, säger den Hond.