| 07.06.2019

Forskningsprojekt fick finansiering från Finlands Akademi

Tre forskningsprojekt har beviljats finansiering från Finlands Akademi. Finansieringen är omkring 500 000 euro och 270 000 euro per projekt.

Projektet Politisk aktivitet i företagens sociala ansvar (PAFS), beviljades 480 000 euro av Finlands Akademi. Projektet fokuserar på företaget som aktiv politisk aktör, och ämnar skapa djupare förståelse för hur olika samhällsaktörer kollektivt organiserar sig i flerpartsinitiativ med målet att mobilisera politiskt stöd för lagdriven styrning av samhällsansvarsfrågor.

– Det här forskningsområdet har en stor samhällelig betydelse i och med att arbetsförhållandena är väldigt dåliga i flera företags försörjningskedjor, och många initiativ för att förbättra situationen hittills i bästa fall har lett till endast marginella förbättringar. Projektet ger oss möjlighet att lära oss om hurdan den politiska karaktären av företagsansvar är, och vilka möjligheterna för deltagande i politisk lobby för sociala frågor är bland företag. Båda ämnena är rätt så nya inom litteratur om företagsansvar och företagspolitisk aktivitet, säger projektledare Frank den Hond.

Även projektet Utmaningarna och modaliteterna för att leverera bistånd i konfliktzoner beviljades närmare 480 000 euro av Finlands Akademi. Syftet med projektet är att utveckla ett konceptuellt ramverk för att välja effektiva leveransmetoder för humanitärt bistånd i konfliktszoner. Projektet fokuserar på Ukraina och Syrien, säger projektledare Wojciech Piotrowicz.

–  Den humanitära logistiken har ändrats från att leverera varor, som mat och kläder, till att bestå av  kontantbaserat bistånd. Även om pengar är en mer effektiv och flexibel form av hjälp finns det ändå en risk att den inte fungerar under vissa omständigheter. Så vi behöver veta i vilka förhållanden kontanter är den bästa formen av hjälp, och i vilka omständigheter att leverera varor är den bästa formen av hjälp, och vilka risker det innebär jämfört med att köpa varor lokalt, säger Piotrowicz.

Finansiering även för forskardoktor

Blivande forskardoktorn vid Hanken Man Yang beviljades finansiering för sitt forskningsprojekt Sustainable entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems: A multiple-country study of small open economies. Finlands Akademi beviljade Man Yang omkring 270 000 euro. Man Yang är för närvarande knuten till Vasa universitet, och inleder sitt forskningsprojekt vid institutionen för företagsledning och organisation vid Hanken i Vasa nästa år.

Forskningsunderstöden gör det möjligt att utöka Hankens forskning inom viktiga områden som företagsansvar, säger Jaakko Aspara som är prorektor för forskning och innovationer.

– Vi är tacksamma för att Finlands Akademi stöder flera forskningsprojekt av våra professorer och forskare i år. Stödet gör det möjligt att utöka vår forskning kring viktiga teman om företagsansvar och företagens och entreprenörernas roll i samhället samt i den globala omgivningen, till exempel i samband med humanitära kriser. I praktiken möjliggör stödet från Finlands Akademi att anställa ytterligare forskare på de här temana, samt skapa djupare samarbete och synergier med Hankens nuvarande forskare, säger Aspara.