| 06.06.2018

Finlands Akademi stöder Hankenforskares projekt

Professor Nari Lee och ED Maria Ehrnström-Fuentes har beviljats omfattande finansiering från Finlands Akademi för sina respektive forskningsprojekt vid Hanken.

Nari Lees Akademiprojekt Rättvisa, moral och jämlikhet inom internationell och Europeisk immaterialrätt (FAME-IP) har beviljats drygt 460 000 euro finansiering för perioden 1.09.2018 - 31.08.2022.

Projektet FAME-IP kommer att fokusera på grundläggande värden och begrepp inom internationell och europeisk immaterialrätt, som t.ex. rättvisa, moral och jämlikhet med särskild hänsyn till framväxande affärsmöjligheter från nya, banbrytande, innovationer.

Nya affärsmodeller, som baserar sig på artificiell intelligens, streamat innehåll, cloudtillgänglig data, försäljning av signaler, hyperlänkning och 3D-utskrift, uppkommer hela tiden. Det innebär en utmaning då man ska utforma regleringar där skydd och främjande av en rättvis konkurrens balanseras på bästa sätt.

Forskningsprojektet analyserar hur grundläggande värden så som rättvisa, moral och jämlikhet reflekteras i lagstiftningen och doktriner inom den globala regleringen av företagsverksamhet generellt, och ur ett immaterialrättsligt perspektiv specifikt.

Nari Lee är professor i immaterialrätt vid institutionen för redovisning och handelsrätt vid Hanken. Läs mera om hennes forskning här. Maria Ehrnström-Fuentes forskningsprojekt Organisering från gräsrötterna - territoriala rörelser och deras roll i skapandet av en hållbar framtid har fått finansiering på drygt 280 000 euro och gäller perioden 1.09.2018 - 31.08.2021.

Enligt forskningsplanen kommer projektet att utforska vilka motivationsfaktorer, organisationsformer och maktkonfigurationer som ligger som grund för platsbaserade gräsrotsrörelser som uppkommit för att motverka lokala och globala miljöutmaningar.

Projektet introducerar konceptet territoriala rörelser som en form av sociala rörelser, där medlemmarnas relation till platsen där de verkar spelar en viktig roll i hur rörelsen är organiserad. Genom fyra fallstudier i Chile och i Finland försöker projektet beskriva hur dessa organisationsformer kan bidra till en positiv förändring och fungerande hållbara lösningar på ett lokalt plan.

Maria Ehrnström-Fuentes är postdoktoral forskare vid institutionen för företagsledning och organisation från och med 1.7.2018. Hon doktorerade 2016 på avhandlingen Legitimacy in the Pluriverse. Towards an expanded view on corporate-community relations in the global forestry industry. Läs mera om hennes forskning här.