| 10.12.2020

Finansiering från Liikesivistysrahasto till tre Hankenprojekt

Johanna Frösén
Tre projekt vid Hanken har i höst beviljats finansiering från Liikesivistysrahasto.

Den största summan på 100 000 euro går till ett projekt som leds av Johanna Frösén, biträdande professor i marknadsföring.

- Vi undersöker hur små- och medelstora företag ska kunna dra nytta av dataanalys i sin marknadsföring. De har inte resurser att experimentera med data så som storföretag ofta har, utan de lösningar de väljer att gå in för måste vara kostnadseffektiva och fungera säkert.

I forskningsprojektet ingår tre olika områden. Ena av dem är fortsättning på ett forskningsprojekt som Frösén startat redan tidigare med sina kolleger vid Aalto universitet. Inom ramen för det projektet har alla finländska företag fått en enkät om hur de använder sig av data. De två andra projekten är mer nischade på specifika branscher, särskilt handeln.

- Med forskningsprojektet vill vi främja en kultur där man förstår värdet av data och där företagsledningen förstår att de som jobbar med marknadsföring i dag också måste förstå sig på siffror.

I det tvååriga projektet som startar nästa vår, deltar också Hankenforskarna Robert Ciuchita och Jaakko Aspara samt doktoranden Valeria Penttinen.

 

Artificiell intelligens och COVID-19

Ett annat projekt som fått finansiering från Liikesivistysrahasto leds av Mikko Vesa, biträdande professor i företagsledning och organisation på Hanken.

- Vi undersöker utveckling av artificiell intelligens i Finland och Kina. Vad kan och får man göra med denna teknologi? Hur uppfattas denna teknologins framtid?

I en värld alltmer definierad av geopolitiska konflikter kommer de ledande maktblockens uppfattningar om spetsteknologins framtida roll enligt Vesa att skiljas åt.

- Vi ser tre stora avvikande stigar: den amerikanska, den europeiska och den kinesiska. Vi forskar i hur den finländska uppfattningen om den artificiella intelligensens framtid både jämför och skiljer sig från den kinesiska.

Forskningen bedrivs som ett samarbete mellan Hanken och Loughborough University i Storbritannien. Forskningsresultaten är av vikt för teknologiföretag som vill operera över allt skarpare kulturella gränser.

- Forskningen består av intervjuer och fältarbete i Finland och Kina. Liikesivistysrahastos finansiering använder vi oss av för att locka nya talanger till projektet genom Hankens forskarutbildning, säger Vesa.

Det tredje Hankenprojektet som Liikesivistysrahasto finansierar leds av forskardoktor Jesper Haga på Hanken i Vasa. Projektet är ett samarbete mellan Haga och forskarna Kim Ittonen och Dennis Sundvik. I projektet studeras hur bolag påverkades av COVID-19 under våren 2020. Undersökningen görs från två olika perspektiv.

- Det första går ut på att analysera vilka åtgärder som europeiska börsbolag använde som motreaktion till inkomstbortfallet som COVID-19-krisen orsakade. Där är vi speciellt intresserade av huruvida börsbolagens rapporteringsfrekvens – kvartalsvis eller halvårsvis – inverkade på hur snabbt dessa åtgärder infördes. Vi undersöker bland annat kostnadsinbesparingsprogram samt emissioner av företagsobligationer.

Det andra delprojektet har en revisionsvinkel.

- Vi analyserar vad som är karakteristiskt för revisionsbolag som utförde effektiva revisioner av hög kvalitet under den turbulenta COVID-19-våren  – en tid då kvalitativ finansiell information var speciellt viktig. Våra preliminära resultat antyder på att revisionsbolagens kapacitet och klientspecifika kunskap påverkar resiliensen i utförandet av revisionen.  
 
Liikesivistysrahasto beviljade i år finansiering för 291 projekt med den sammanlagda summan på 4 437 700 euro.