| 21.06.2021

Doktorsavhandling: Tätt samarbete med vinstdrivande företag skadligare än man trott för ideella organisationer

Adults showing a child an image
I pandemitider som dessa accentueras vikten av samarbete mellan aktörer från olika samhällssektorer. Ny forskning visar däremot att ju tätare samarbete mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer desto större är risken för konflikter när värderingarna kolliderar.

 
De ideella organisationernas identitet kan påverkas negativt av tätt företagssamarbete. Detta är paradoxalt eftersom täta gränsöverskridande samarbeten sägs kunna skapa de mest effektiva och innovativa lösningarna på sociala och miljörelaterade problem.

Heidi Herlin

I sin doktorsavhandling med titeln ”Cross-sector partnerships between companies and not-for-profit organizations within corporate social responsibility: Aspects of legitimacy” poängterar Heidi Herlin att framför allt nära samarbeten med stora multinationella eller globala bolag kan vara riskfyllt för de ideella organisationerna.

–Det här beror på företagens komplicerade leverantörskedjor där någon av underleverantörerna kan råka ut för skandaler vilket får företagets rykte att svartmålas. Detta kan i sin tur påverka även samarbetspartners rykten, säger Herlin.

Det här har hänt t.ex. WWF, som är en av de organisationer som Herlin undersökte. De inledde ett samarbete med Coca-Cola, men ganska snart följde anklagelser om att Coca-Cola endast försökte grönmåla sin verksamhet genom detta samarbete med en miljöorganisation. Skandalen spillde naturligtvis över även på WWF.

Folkhälsan i Finland och Röda Korset hör även till de undersökta organisationerna. Enligt Herlin ska ideella organisationer sträva efter företagssamarbeten som pågår under en bestämd tid (projekt-baserade samarbeten) och som de själva kan styra och kontrollera med sin begränsade personal.

–På grund av resursbrist kan de ideella organisationerna ha svårt att välja rätt företagspartner. Samarbetspartnern ska helst ha samma värdegrund, men det kan vara farligt att förlita sig blint på företagens hållbarhetsrapporter, som kan ha blivit förvrängda även om de verkar sanningsenliga, påpekar Herlin.  
De ideella organisationerna bör inte heller be någon utomstående ”etisk expert” välja företagspartner, utan bör själva stå för valet och kunna rättfärdiga att samarbetet är relevant för att uppnå sin mission. Om t.ex. organisationens syfte är att främja folkhälsan så är kanske inte en hamburgerkedja eller ett läskedrycksbolag rätt samarbetspartner. De ideella organisationerna bör fortsättningsvis kunna kritisera företagsvärlden och får inte bli alltför bolagiserade för att bibehålla sin identitet.  

Du kan läsa avhandlingen i sin helhet här.
Disputationen hålls via videokonferens.
Videokonferensen nås via Teams här.
Länken aktiveras 23.6 kl.12.

Heidi Herlin disputerar den 23.6 kl 12 inom ämnet logistik och samhällsansvar från Hanken i Helsingfors.
Opponent: Ralph Hamann, University of Cape Town, Sydafrika
Kustos: Nikodemus Solitander, Hanken Svenska handelshögskolan

 

Foto: Mikko Käkelä