Doktorsavhandling: Starkt engagemang med väldesignad spelifiering

Doktorsavhandling: Starkt engagemang med väldesignad spelifiering

Människor spenderar mycket tid och pengar på spel, allt från mobilspel till konsol- och datorspel. Det här är fallet över hela världen och i alla kulturer.

Hur kan spel vara så fängslande? Kan vi ta lärdom av spelets design och genom den göra andra delar av våra liv lika intressanta? Kan vi till exempel använda speldesign för att motivera studerande i sina studier eller anställda i sitt arbete?

-    Mer specifikt har jag studerat hur man designar system och aktiviteter genom spelifiering (gamification) för att göra dem så engagerande som möjligt, förklarar Lobna Hassan.

I sin doktorsavhandling har Hassan använt flera teorier inom psykologi för att kartlägga vad som gör spelifiering till ett så starkt verktyg för engagemang. Olika designtyper av spelifiering fungerar med varierad framgång i olika sammanhang. Hassan rekommenderar därför att de som jobbar med att utforma spelifiering bör välja designegenskaper utifrån de förväntade målen hos användarna inom respektive system och applikation. På så sätt blir spelifieringen anpassad till både användaren men också användningsområdet. Ett område Hassan tittat närmare på är medborgarengagemang.

-    Jag har tagit fram en ram för hur spelifiering bäst kan designas för att engagera medborgare och därmed gynna inte bara individen utan hela samhället, säger Hassan. Vi har utvecklat en detaljerad sju stegs-metod för att utforma spelifiering, en metod som har använts vid utformningen av verkliga och framgångsrika spelprogram, fortsätter hon.

Lobna Hassan disputerar vid en ålder av 26 år och efter bara tre års forskarstudier, samtidigt som hon ingår i Finlands största spelforskningsgrupp, Gamification Group. Hon disputerar i  informationsbehandling på sin avhandling " Means to Gameful Ends: How to Design Gamification?" onsdagen den 17 oktober 2018 klockan 12.

Hela avhandlingen finns tillgänglig på: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/198994

Plats: Festsalen, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Sylvester Arnab, Coventry University
Kustos: Universitetslektor Mikael Laakso, Hanken Svenska handelshögskolan
Mer information: Lobna Hassan, +358 50 4377294

 

Tommy Tommichini

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Tomitchini, Lobna's "medförfattare" som har en egen facebooksida och blogg