Doktorsavhandling: Prestationsmätningssystem har betydelse för företagens lönsamhet

Doktorsavhandling: Prestationsmätningssystem har betydelse för företagens lönsamhet

Strategiska prestationsmätningssystem är erkänt viktiga för företag. En ny studie visar att utformningen av prestationsmätningssystem kan vara av betydelse för företagens lönsamhet och fungerar som en konkurrensfördel på marknaden.

I sin doktorsavhandling ” The Contextual Factors that Enable the BSC to Create Profitability” utforskar Eva-Maria Ström ett av de mest kända formaten för prestationsmätningssystem, nämligen det balanserade styrkortet (BSC).

-I min studie har jag utvecklat en ny modell vars syfte har varit att förstå hur BSC kan uppnå de förväntningar som ställts gentemot styrkortets prestationsförbättringar, berättar Ström.   

 Hon påvisar att den valda strategiinriktningen och företagsledningens aktiva engagemang har betydelse för utformningen av prestationsmätningssystem. Studien visar att företag inför mätsystemen för att uppnå konkurrensfördelar på marknaden och det finns belägg för att  företag följer konkurrenter på marknaden och inför mätsystemet för att andra företag gör det.

-Företagsledningens motiv har betydelse för utformningen av prestationsmätningssystemet och de företag som infört ett dylikt system presterar bättre än sina konkurrenter, såväl ekonomiskt som strategiskt, säger Ström.   
Enligt Ström är företagsledningens roll avgörande vid införandet av BSC- det gäller såväl det aktiva engagemanget under förverkligandet och själva beslutet att införa mätsystemet.

Eva-Maria Ström disputerar i ämnet lördagen den 24.11 kl. 14.00. Forskningsområdet är redovisning.

Mera information:

Eva-Maria Ström
eva.strom@hanken.fi