| 21.01.2020

Doktorsavhandling: EU-domstolen bör vara konsekvent vid tolkning av grundrättigheter inom upphovsrätten

Som ett resultat av den omfattande harmoniseringen av upphovsrättslagstiftningen inom EU, spelar den Europeiska unionens domstol (CJEU) nuförtiden en viktig roll då man definierar omfattningen av det upphovsrättsliga skyddet för upphovsmän och rättsinnehavare.

Grundrättigheterna är viktiga i den här processen. Domstolens beslutsfattande i de här ärendena är inte alltid transparent utan ibland inkonsekvent och ofta oförutsägbart.
I sin avhandling ger Daniël Jongsma flera rekommendationer för nya sätt att argumentera  för grundrättigheter då det gäller domslut inom EU-upphovsrätten.

–Jag har analyserat både EU-domstolens tolkning av upphovsrättsnormer generellt, men också användningen av argument för grundrättigheter specifikt. Mina resultat visar att CJEU ofta indirekt strävar efter att hitta en balans mellan  rättsinnehavarnas rätt till  en ”skälig ersättning” och  andra rättigheter och intressen, såsom yttrandefrihet. I detta sammanhang använder domstolen ofta en förvirrande retorik som skymmer de verkliga orsakerna till dess beslutsfattande, säger Daniël Jongsma.

Till och med då man explicit understryker behovet av att upphovsrättslagstiftningen upprätthåller en ”rättvis balans mellan rättigheter och intressen”, förblir det oklart vad man menar med det här konceptet.

För att göra beslutsfattandet mera konsekvent, rekommenderar Jongsma att CJEU skulle fokusera mera på upphovsrättens syfte att förse rättsinnehavaren med en skälig ersättning.

–För att grundrättigheterna fullt ut ska kunna uppfyllas, måste de begränsningar och undantag som gäller rättsinnehavarna tolkas brett, säger Jongsma. Dessutom måste rättsmedel användas flexibelt så att man erkänner  att de kan ha en begränsande inverkan på grundrättigheterna, men ändå respekterar  lagstiftarens rätt att bestämma gränserna mellan ensamrätt, ersättning och fri användning, tillägger han.
 
Du kan läsa hela avhandlingen här.

Disputation:
Tid: 24 januari 2020 kl. 12
Plats: Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsinki
Opponent: Jonathan Griffiths - Queen Mary, University of London
Kustos: Professor Niklas Bruun

Mera information:
Daniël Jongsma
daniel.jongsma@hanken.fi