| 12.11.2019

Doktorsavhandling: Effekten av företagarreglering varierar beroende på land

Den effekt regleringen har på kvantiteten och kvaliteten på företagsamhet i ett land beror på de informella samhällsreglerna i varje land. Sådana regler kan vara t.ex. en kutym att inte registrera företagsverksamhet, säger Ashkan Mohamadi i sin doktorsavhandling.

Enligt Mohamadis studie kan reglering ha en annorlunda effekt på företagande än det var meningen ifall regleringen står i kontrast mot vad samhället förväntar sig.

–I min avhandling försöker jag belysa frågan: hur ska man dra upp riktlinjer för företagande? Jag tar avstamp i institutionell inkongruens, dvs. när reglerna inte är i linje med de informella spelreglerna. Ett exempel på det här kan vara när ett samhälle accepterar och förväntar sig hög maktdistans, men regeringen inför hög progressiv beskattning, säger Ashkan Mohamadi.

I avhandlingen testas också ett annat exempel. Om en företagare i ett land är omgiven av sociala grupper (kunder, leverantörer eller investerare) som förväntar sig att företagaren inte registrerar sin verksamhet, kan det ha negativa följder för företagsamheten ifall man inför reglering som framtvingar registrering. I ett land där oregistrerad affärsverksamhet är mindre accepterad i samhället, kan samma reglering leda till klarhet och främja företagsamhet.

Ashkan Mohamadi påvisar i sin avhandling att regelverk för att främja företagsamhet också borde beakta de informella spelreglerna i ett samhälle. Ett regelverk som beaktar både samhällets formella lagar och självklara, informella regler kan öka både kvaliteten och kvantiteten på företagsamhet i ett land.

Läs hela avhandlingen här.

Ashkan Mohamadi disputerar i ämnet fredagen den 15 november kl. 12.00. Forskningsområdet är entreprenörskap och företagsledning.

Plats: Svenska handelshögskolan i Vasa, Biblioteksgatan 16.
Opponent: Håkan Boter, Umeå School of Business and Economics
Kustos: Sören Kock

Mera information:
Ashkan Mohamadi              
E-post ashkan.mohamadi@hanken.fi
Tfn 0406797472