| 19.01.2021

Doktorsavhandling: Byar görs beroende av privat vattenförsörjning

Företag med modern teknik, till exempel för att rena vatten, kan kontrollera och forma vad som uppfattas som sanningen om vatten i byar på landsbygden på södra halvklotet. Det här leder till att de blir beroende av privata företag gällande vattenförsörjningen, konstaterar Yewondwossen Tesfaye i sin doktorsavhandling ”Neoliberalism in everyday governmentality: The conduct of rural drinkwater and rainwater practices”.

Forskningen bygger på intervjuer som Tesfaye har samlat via tre projekt i Indien och Etiopien.

– Det finns en risk att staten och samarbetspartner inom tredje sektorn kan fortsätta att upprätthålla en brist på vattenkapacitet i fattiga byar även om aktörerna uttryckligen strävar efter en oberoende och ekonomiskt ansvarsfull vattenförsörjning på landsbygden. Detta var ett centralt resultat i ett av projekten som jag tittade på i Etiopien, säger Tesfaye.

Tesfaye samlade också material i Peeth i Rajastan, Indien, som är ett område med hög risk för torka. Där intervjuade Tesfaye partner till Sarvajal, som är ett företag som tillhandahöll en vattenrenings- och distributionstjänst.

– Det fanns problem med att leverera rent vatten i byn eftersom de offentliga vattenledningarna antingen var trasiga eller rostiga. Sarvajal erbjöd en modern reningsteknik för grundvattnet. Den allmänna uppfattningen som bildades var att endast Sarvajal kan tillhandahålla säkert vatten, medan det offentliga reningssystemet, inte de trasiga vattenledningarna, likställdes med otryggt vatten, säger Tesfaye.

Det tredje projektet som Tesfaye besökte låg också i Etiopien. Där analyserade han hur man talade om regnvatten i en försäkringskontext.

– Genom att använda uttrycket ”brist på kapacitet” görs människorna i byarna påverkningsbara. ”Brist på kapacitet” visar en idealisk form av neoliberal maktteknologi, avslutar Tesfaye.

Du kan läsa doktorsavhandlingen i sin helhet här.
 
Disputationen hålls via videokonferens. Videokonferensen nås via Teams här. Länken öppnas kl. 12.00 den 22 januari.
 
Kontaktuppgifter:
Yewondwossen Tesfaye Gemechu
Telefon: 044975 0946
E-post: yewondwossen.tesfaye@hanken.fi

Yewondwossen Tesfaye Gemechu kommer att försvara sin doktorsavhandling kl. 12.00 den 22 januari 2021. Ämndet är logistik och socialt ansvar.
Opponent: Rohit Varman - University of Birmingham
Kustos: Nikodemus Solitander