| 15.11.2019

Digitala utmaningar inom ekonomiutbildningen stöds av Hankens delägarskap i Funidata

Hankens flaggor
Rektor Karen Spens har idag undertecknat ett avtal om att Hanken Svenska handelshögskolan blir delägare i Funidata Oy, som utvecklar Sisu-systemet för stöd för undervisning och studier.

Hankens delägarskap kommer att bidra till det nationellt och strategiskt viktiga undervisningssamarbetet mellan speciellt de forskningsintensiva universiteten i huvudstadsregionen. Delägarskapet stöder även att ekonomiutbildningens specialbehov beaktas i det nationella utvecklingsarbetet.

Som ägarkund i Funidata får Hanken till sitt förfogande ett nytt kärnsystem för undervisning och studier.

– Delägarskapet i Funidata ger Hanken det stöd vi behöver för framtida digitala möjligheter och utmaningar inom universitetsutbildningen. Vi får den för oss bästa modellen för samarbete mellan universiteten och därigenom också kostnadseffektiv produktion av tjänsterna, säger rektor Spens.

– Våra ekonomistuderande kommer att få den största nyttan av beslutet, då de får tillgång till ett modernt och innovativt verktyg som stöder och vägleder i studierna, fortsätter Spens.

Funidata Oy grundades i januari 2016 utgående från Aalto-universitetets, Helsingfors universitets, Jyväskylä universitets och Tammerfors universitets gemensamma OTM-projekt (modernisering av det studieadministrativa datasystemet). De tekniska universiteten i Villmanstrand och Tammerfors kom med i samarbetet år 2017. Funidata ägs av universiteten och utvecklar för sina ägarkunder studieadministrationens nya kärnsystem, Sisu. Sisu är en servicehelhet inom studier och undervisning för lärare, studerande och servicepersonal, och utvecklas utgående från universitetens gemensamma behov. Målet är att skapa förutsättningar för undervisningssamarbete mellan universiteten, och uppnå kostnadseffektiv produktion av de för universiteten centrala gemensamma tjänsterna. Samtidigt förbättras förutsättningarna för att förebygga den gemensamma nationella teknologiska skulden.

– Vi är glada över Hankens beslut om att bli ägarkund och att de valt Sisu som sitt huvudsakliga system för undervisning och studier. Vi stöder gärna även i fortsättningen ett ökat undervisningssamarbete och är öppna för att utöka bolagets ägandegrund, säger verkställande direktör Mika Peura från Funidata Oy.

Mer information:

Linda Gerkman, direktör, Svenska handelshögskolan, tel. 040 3521366

Mika Peura, verkställande direktör, Funidata Oy, tel. 050 438 0797