| 23.10.2017

Dags att ranka Hanken på International Student Barometer

International Student Barometer (ISB) är en enkät riktad till samtliga internationella studenter vid Hanken. Nu har det blivit dags att delta igen!

Hanken deltog senast hösten 2014 i ISB. Baserat på feedbacken från enkäten, har en hel del konkreta åtgärder förverkligats på olika håll på Hanken:

  • Nya, moderna grupparbetsrum
  • Rector’s welcome där studerandena får träffa både rektor och undervisningspersonal innan de börjar studera
  • Två nya byggprojekt för att förbättra bostadssituationen för våra studerande.

Via ISB kan högskolan jämföra sig både med övriga finländska högskolor, europeiska högskolor men också globalt. Frågorna täcker ett brett område och faktorer som undervisning, utrymmen, boende och stödfunktioner.Vi hoppas alltså att alla internationella studenter tar sig tid att svara på enkäten – det här är en verklig chans att påverka!