| 13.03.2020

Biblioteket är stängt

Så här får du hjälp med att ersätta tryckta böcker med digitalt material

Eftersom biblioteket är stängt pga. Coronapandemin och studerande inte har tillgång till tryckta kursböcker, önskar biblioteket att lärare är i kontakt med biblioteket@hanken.fi för att få tillgång till ersättande elektroniskt material.

Mera information om bibliotekets tjänster för lärare finns här.