Behöver du en ny dator?

Behöver du en ny dator?

Behöver din institution eller enhet beställa datorer eller annan elektronik ännu detta år, så att räkningen är daterad på detta års sida? Beställningarna bör i så fall göras före 10.12.2018.

Skicka din beställning till Robert Krogars i Helsingfors, robert.krogars@hanken.fi och Mats Ceder i Vasa, mats.ceder@hanken.fi.