| 23.11.2018

Behöver du en ny dator?

Behöver din institution eller enhet beställa datorer eller annan elektronik ännu detta år, så att räkningen är daterad på detta års sida? Beställningarna bör i så fall göras före 10.12.2018.

Skicka din beställning till Robert Krogars i Helsingfors, robert.krogars@hanken.fi och Mats Ceder i Vasa, mats.ceder@hanken.fi.