Avbrott i kontakten till internet och serverrum 8.3 18-19

Avbrott i kontakten till internet och serverrum 8.3 18-19

All nättrafik påverkas och de flesta tjänster kan inte nås under serviceavbrottet.

Fredag 8.3 kl. 18:00-19:00 kommer routern och brandmuren i Helsingfors att uppdateras.

 

Detta medför avbrott i all nättrafik i Helsingfors samt i kontakten mellan Vasa och vårt huvudsakliga serverrum. De tjänster som driftas i serverrummet (ex. Hankens webb, moodle, shibboleth/adfs-inloggning, schema, vpn etc) kan inte nås från internet under avbrottet. 

 

I Vasa kommer man åt internet men inga Hankentjänster.

 

Frågor:  help@hanken.fi

 

Datacentralen

PS regelbundna serviceavbrott kan du läsa om här

Genom att välja IT-info som tag i kalendern, eller söka serviceavbrott i rubriken ser du dem i kalendern