| 19.09.2022

Aktia ny medlem i Hankens partnerprogram

Aktiaskylt
– Hanken och Aktia har en lång historia tillsammans, därför känns det speciellt roligt att fortsätta samarbetet genom att bli Hankens nya partnerföretag, konstaterar Lotta Borgström, Aktias direktör för investerarrelationer och kommunikation.

I och med samarbetet med Hanken hoppas Aktia till exempel kunna göra sig mer känd som en potentiell arbetsgivare.

Porträttbild av Lotta Borgström, Aktia
Lotta Borgström

– Hankeiterna är jätteintressanta för oss som framtida medarbetare, bland annat eftersom Aktia har en stark identitet och historia som en finsk- och svenskspråkig aktör, konstaterar Lotta Borgström.

Borgström menar att nyfikenhet är en bra egenskap för de studenter som är intresserade av att söka sig till bank- och finansbranschen. Vilket huvudämne du har spelar mindre roll då det finns experter inom så många olika områden. 

– Det är jätteintressant att jobba inom den här branschen, det är ju faktiskt något som berör oss alla. Det handlar om hur människorna tar ansvar över sin ekonomi och sin egen framtid, om hela samhällets välfärd.

Borgström hoppas också att Hanken och Aktia ska börja samarbeta mer inom forskningen.

– Vi följer forskningen vid Hanken med stort intresse, lite som en vägledare inom olika områden som är relevanta för oss. Det är säkert i allas intresse att föra den akademiska världen och företagsvärlden närmare varandra.

Aktias tre affärsområden är bankverksamhet, kapitalförvaltning och livförsäkring. Koncernen har omkring 900 anställda och närmare 300 000 kunder. Vid tidpunkten för intervjun är de förvaltade kundtillgångar runt 13,9 miljarder euro och balansomslutningen 11,9 miljarder euro. Förutom digitalt betjänar Aktia huvudsakligen i huvudstadsregionen och i Åbo, Tammerfors, Vasa och Uleåborg. Aktias fonder säljs även internationellt. Företagets värderingar är modigt, kunnigt och tillsammans.

Som så många andra företag har även Aktia genomgått – och fortsätter att genomgå – stora förändringar i och med digitaliseringen.

– Största delen av kunderna vill ha snabba, pålitliga banktjänster dygnet runt, även om det förstås finns generationsskillnader. På samma gång vill människor också ha personlig service. Till exempel inom kapitalförvaltningen är den personliga kontakten jätteviktig, säger Lotta Borgström.

Borgström konstaterar att digitaliseringen snarare är en möjlighet än en utmaning. Däremot lyfter hon fram den allt strängare regleringen av bankbranschen som ett exempel på vilka utmaningar hela banksektorn står inför. Klimatförändringen är en annan.

– Klimatförändringen är ju något som påverkar oss alla och som förutsätter att processerna och besluten är möjligast hållbara och genomskinliga.