| 24.03.2017

Aktia donerar 100 000 euro till Hanken

Hanken har tagit emot en donation av Aktia Bank Abp på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS. Med donationen vill Aktia stöda fortsatt utveckling av internationellt konkurrenskraftig och högklassig utbildning och forskning.

-Vetenskap och kunskap på hög nivå främjar tillväxt i ekonomin, sysselsättning och välfärd. Det är viktigt att värna om mångsidig och bred kompetens för att också i framtiden kunna garantera vår internationella konkurrenskraft och att nya innovationer skapas i vårt land, konstaterar Aktias verkställande direktör Martin Backman.-Det betyder väldigt mycket att det finns förtroende för Hanken och vi är djupt tacksamma för denna donation. Hanken arbetar hårt för att utvecklas och vi har siktet på att vara ett högklassigt, forskningsintensivt och internationellt universitet, säger rektor Karen Spens.Grunden till Aktia lades 1825. Aktiakoncernen har cirka 380 000 kunder som betjänas av drygt 45 kontor och via internet- och telefonkanaler. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy och Aktia ägs av finländska Aktia- och sparbanksstiftelser, institutioner, företag och privatpersoner.Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med denna donation inkluderad hittills inbringat ca. 7,9 miljoner euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.För mera information, kontakta fundraisingchef Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tfn 040-560 59 64