Svenska handelshögskolans inskription

Plats
Helsinki
Festsalen inför inskriptionen
Svenska handelshögskolans inskription äger rum torsdagen den 1 september 2022 kl. 13.00.

Mera information kommer närmare datumet.