Hanken deltar i projekt om hållbar mat

Hanken deltar i projekt om hållbar mat

Hanken deltar som samarbetspartner i ett EU-finansierat projekt, ”Välmående av vilt”.

Projektet leds av YH Novia och fokuserar på utveckling av nya verksamhetsmodeller kring viltkött och naturturism. Projektets andra samarbetspartners är Brahea center vid Åbo Universitet och Finlands Viltcentral. Läs mer om projektet.

Hanken bidrar till detta projekt med utveckling av hållbara tjänstekoncept som stöder kundernas värdeskapande aktiviteter. Projektet utförs inom ramen för ett av forskningscentret CERSs större projekt, Food Innovation. Food Innovation leds av CERS direktör, prof. Kristina Heinonen och utförs av bl.a. post.doc forskarna Helena Liewendahl och Minna Pura.  Food Innovation fokuserar på forskning och utveckling av kundorienterade, hållbara mattjänster och kopplar till ett av Hankens centrala forskningsområden Service strategy.

 

Tillbaka till CERS sida