| 26.02.2019

Hanken deltar i projekt om hållbar mat

Hanken deltar som samarbetspartner i ett EU-finansierat projekt, ”Välmående av vilt”.