Årskursträffar

Hur många år sedan började du studera på Hanken?

Hanken står gärna värd för årskursträffar och hjälper alumner från samma årskurs hitta varandra.

Kontakta gärna oss på alumni@hanken.fi så kan vi hjälpa din årskull!

Alumnerna från 1955 på årskursträff på Hanken

I september 2019 samlades närmare sextio ivriga deltagare för att fira att det gått 55 år sedan de hösten 1964 inledde sina ekonom- och korrespondentstudier vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Jubileumsfesten inleddes med välkomsthälsningar av rektor och studentkårens ordförande som berättade om verksamheten i dag. Efter en rundvandring med en titt på NoCo-konstverken fortsatte festen på en närliggande restaurang. Stämningen var från första början hög och ljudlig med snapsvisor och tal, precis som på Hankens fester för 55 år sedan. Det visade sig att en stor del av deltagarna inte hade träffats alls sedan de avslutat sina studier. Ja, med facit i hand så borde det ju ha ordnats återträffar redan tidigare, men bättre sent än aldrig.
Text: Virve Forssell

Alumner från 1960 på årskursträff på Hanken

Hankens årskurs 1956-1959 firade sitt 60-års jubileum i högskolans lokaliteter med en rundvandring i den pågående konstutställningen och lunch i lärarrummet. Rektor Karen Spens hälsade välkommen med en intressant redogörelse över hur högskolan arbetar idag. Årskursen började träffas redan 1963, samma dag president Kennedy blev mördad. Efter det oregelbundet per år, men efter 1999 varje år.
Text: Kurt Blomqvist

Alumner 1977 på årskursträff på Hanken

34 alumner från årskurs '77 började sin träff med fördrink nere på Hanken Business Lab i november 2017.