Stiftelsen Svenska Handelshögskolan

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan (Stiftelsen) etablerades i maj 1932 under namnet Stiftelsen Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Sina medel erhöll stiftelsen från Aktiebolaget Högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors, som i det sammanhanget upplöstes. Stiftelsen fick till ändamål att upprätthålla en svensk handelshögskola i Helsingfors.

Stiftelsens uppgift

Enligt dagens stadgar, som är från september 2016, är Stiftelsens ändamål att ekonomiskt stöda Hanken samt att främja dess ändamål. Tyngdpunktsområdena för stiftelsefinansieringen väljs i samråd med högskolan och finansiering riktas i första hand till projekt som bidrar till högskolans konkurrenskraft och attraktivitet, så som projekt för att främja forskning och utbildning, Hankens internationalisering och kontakter med näringslivet.

Exempel på verksamhetsområden där stiftelsefinansieringen är avgörande:

  • Stipendier för inkommande och utgående utbytesstuderande
  • Doktorandstudier vid Hanken
  • Finansiering av internationella gästforskarbesök på Hanken
  • Publikationspremier för artiklar i relevanta vetenskapliga publikationer

Vid anställning av personal är det Hanken som är arbetsgivare, medan Stiftelsen kanaliserar de nödvändiga medlen till högskolan.

Marknadsvärdet av stiftelsens portfölj fluktuerar beroende av framförallt aktieinnehavets kursrörelser och har som lägst under de senaste åren varit under 30 MEUR. För närvarande ligger det på ca 64 MEUR.

Den årliga utdelningen till högskolan är ca 3 MEUR. Stiftelsens styrelse besluter årligen om uttaget till understöd i samråd med placeringsrådet. Målet är att kunna bibehålla en stabil och växande understödsnivå inom ramarna för det som portföljens avkastning ger utrymme för. Stiftelsens bidrag utgör ca 14 % av högskolans totala budget. Budgeten bereds av stiftelsens ombudsman september-oktober i nära samarbete med högskolan.

 

 

Stadgar för stiftelsen Svenska handelshögskolan