Stiftelsen Svenska Handelshögskolan

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan (Stiftelsen) etablerades i maj 1932 under namnet Stiftelsen Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Sina medel erhöll stiftelsen från Aktiebolaget Högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors, som i det sammanhanget upplöstes. Stiftelsen fick till ändamål att upprätthålla en svensk handelshögskola i Helsingfors.

Stiftelsens uppgift

Enligt dagens stadgar, som är från september 2016, är Stiftelsens ändamål att ekonomiskt stöda Hanken samt att främja dess ändamål. Tyngdpunktsområdena för stiftelsefinansieringen väljs i samråd med högskolan och finansiering riktas i första hand till projekt som bidrar till högskolans konkurrenskraft och attraktivitet, så som projekt för att främja forskning och utbildning, Hankens internationalisering och kontakter med näringslivet.

Exempel på verksamhetsområden där stiftelsefinansieringen är avgörande:

  • Stipendier för inkommande och utgående utbytesstuderande
  • Doktorandstudier vid Hanken
  • Finansiering av internationella gästforskarbesök på Hanken
  • Publikationspremier för artiklar i relevanta vetenskapliga publikationer

Vid anställning av personal är det Hanken som är arbetsgivare, medan Stiftelsen kanaliserar de nödvändiga medlen till högskolan.

Marknadsvärdet av stiftelsens portfölj fluktuerar beroende av framförallt aktieinnehavets kursrörelser Vid årsskiftet 2021–22 var det sammanlagda värdet på tillgångarna ca 82 M€. Per den 30.4.2022 låg det på ca 72 MEUR.

Den årliga utdelningen till högskolan är ca 3 MEUR. Stiftelsens styrelse besluter årligen om uttaget till understöd i samråd med placeringsrådet. Målet är att kunna bibehålla en stabil och växande understödsnivå inom ramarna för det som portföljens avkastning ger utrymme för. Understödsbudgeten bereds av stiftelsens ombudsman i september-oktober i nära samarbete med högskolan.

Högskolans Stipendieombud lediganslår medel att sökas från Stiftelsens fonder samt står till tjänst med information för sökande.

 

 

Stadgar för stiftelsen Svenska handelshögskolan