Hanken i siffror

Share page with AddThis
Hanken i siffror

Siffror per 31.12.2016

STUDERANDE 
Grundexamenstuderande2412
Forskarstuderande122
Totalt2534
  
EXAMINA 
Ekonomie doktorsexamen14
Ekonomie magisterexamen257
Ekonomie kandidatexamen250
  
INTERNATIONELL STUDENTMOBILITET 
Hankeiter utomlands299
Utbytesstuderande vid Hanken168
  
FORTBILDNING 
Antal fortbildningskurser172
Deltagare i fortbildningskurser1734
  
PERSONAL (FTE) 
Undervisande och forskande personal122
Stödpersonal107

 

För mera uppgifter se Årsberättelse 2015.

statistik siffror