Hanken i siffror

Siffror per 20 september 2017

Antal studerande

nr-of-students-sve.png

STUDERANDE  
Grundexamenstuderande                           2428
Forskarstuderande 121
Totalt2549

 

Antal sökande

applications-sve2017.png

Antal som mottagit studieplats

admitted_nov2017.png

Antal utexaminerade

nr-of-graduates-sve.png

EXAMINA 
Ekonomie doktorsexamen14
Ekonomie magisterexamen                         257   
Ekonomie kandidatexamen250

 

Utexaminerade i arbetslivet 3 månader efter utexaminering

karriar.png

PROCENT UTEXAMINERADE I ARBETSLIVET 
Utexaminerade magistrar 201491 %
Utexaminerade magistrar 201598 %
Utexaminerade magistrar 201695 %
Utexaminerade doktorer 2012-2013100 %


Läs mera om hankeiternas karriärutveckling här.

 

Övrig statistik

INTERNATIONELL STUDENTMOBILITET       
Hankeiter utomlands299   
Utbytesstuderande vid Hanken167
  
FORTBILDNING 
Antal fortbildningskurser172
Deltagare i fortbildningskurser1734
  
PERSONAL (FTE) 
Undervisande och forskande personal122
Stödpersonal107

 

För mera uppgifter se Årsberättelse 2016.

statistik siffror