Hanken i siffror

Share page with AddThis

Siffror per 30.09.2016

STUDERANDE 
Grundexamenstuderande2534
Forskarstuderande122
  
EXAMINA 
Ekonomie doktorsexamen9
Ekonomie magisterexamen284
Ekonomie kandidatexamen250
  
INTERNATIONELL STUDENTMOBILITET 
Hankeiter utomlands399
Utbytesstuderande vid Hanken153
  
FORTBILDNING 
Antal fortbildningskurser75
Deltagare i fortbildningskurser1580
  
PERSONAL 
Undervisande och forskande personal122
Stödpersonal107

 

För mera uppgifter se Årsberättelse 2015.

statistik siffror