Hanken i siffror

Här kan du bekanta dig med Hanken i siffror.

2021

Icon - Students
Inskrivna studenter och personal

Kandidatstudenter: 1 406
Magisterstudenter: 1 087
Doktorander: 127
Personal: 292* (årsverken)

*Undervisande, forskande samt övrig personal

  Icon - Publications
Publikationer

Publikationstyp A1-A4 & C*: 245
Varav open access-publikationer: 126

* Publikationstyp A: referentgranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, publikationstyp C: referentgranskade monografier

 
Icon - Exchange studies
Internationell studentmobilitet

Hankenstudenter utomlands (över 3 mån): 125*
Utbytesstudenter på Hanken (över 3 mån): 197

*Siffran exceptionell på grund av pandemin

  Icon - Money
Finanser
2020
2021
Omsättning 23,4 M€ 25,0 M€
Tillgångar 148,4 M€ 172,0 M€

 

2019 - 2021

Icon - Publications
Publikationer
2019
2020
2021
Publikationstyp A1-A4 & C1 (totalt) 193 214 238
Varav JUFO* - Nivå 2 54 71 75
Varav JUFO* - Nivå 3 25 26 54

 

* Nationella Publikationsforum-klassificeringen

 
Icon - Students
Inskrivna studenter
2019
2020
2021
Kandidatstudenter 1 355 1 401 1 406
Magisterstudenter 1 031 1 030 1 087
Doktorander 126 127 127
 
Icon - Alumni
Antal utexaminerade
2019
2020
2021
Kandidatexamen 269 249 279
Magisterexamen 362 318 308
Doktorsexamen 8 9 13
 
Icon - Co-Operation
Utexaminerade inom målsatt tid
2019
2020
2021
Kandidatexamen 96 112 147
Magisterexamen 113 138 135
Fått arbete inom 3 mån efter examinering*
95% 97% 94%

 

* Financial Times Masters in Management-ranking