Hanken i siffror

Här kan du bekanta dig med Hanken i siffror.

2020

Icon - Students
Inskrivna studenter och personal

Kandidatstudenter: 1401
Magisterstudenter: 1030
Doktorander: 127
Undervisande och forskande personal: 178
Övrig personal: 125

  Icon - Publications
Publikationer

Klass A1-A4 & C1 (totalt): 173
Varav JUFO* - Nivå 2: 71
Varav JUFO* - Nivå 3: 24

* National Publikationsforum -klassificering

 
Icon - Exchange studies
Internationell studentmobilitet

Hankenstudenter utomlands: 184
Utbytesstudenter på Hanken: 127

  Icon - Money
Finanser
2019
2020
Omsättning 23,4 M€ 23,4 M€
Tillgångar 142,0 M€ 148,4 M€

 

2018 - 2020

Icon - Publications
Publikationer
2018
2019
2020
Klass A1-A4 & C1 (totalt) 186 194 173
Varav JUFO* - Nivå 2 50 61 71
Varav JUFO* - Nivå 3 27 26 24

 

* National Publikationsforum-klassificering

 
Icon - Students
Inskrivna studenter
2018
2019
2020
Kandidatstudenter 1420 1355 1401
Magisterstudenter 963 1031 1030
Doktorander 117 126 127
 
Icon - Alumni
Antal utexaminerade
2018
2019
2020
Kandidatexamen 266 269 249
Magisterexamen 312 362 318
Doktorsexamen 6 8 9
 
Icon - Co-Operation
Utexaminerade inom målsatt tid
2018
2019
2020
Kandidatexamen 42 96 112
Magisterexamen 83 113 138
Fått arbete inom 3 mån efter examinering*
96% 95% 97%

 

* Financial Times Masters in Management ranking