Disputation - Michaela Lipkin

Date
Plats:
Online
Doktorand Michaela Lipkin disputerar i marknadsföring på avhandlingen ¨Exploring customer experiences with smart self-service. A customer ecosystem approach¨

Opponent och universitet: Professor Hannu Saarijärvi – Tampere University

Kustos: Professor Maria Holmlund-Rytkönen

Du kan läsa doktorsavhandlingen i sin helhet här.

Pressmeddelandet med mera information om disputationen kan du läsa här.

 

Disputationen hålls via videokonferens
Länken till videokonferensen nås via Teams här .

Länken öppnas 15 minuter innan disputationen börjar. 

En videokonferensdisputation följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

Under disputationen gäller följande för publiken:

- videokonferensen kan nås via en Teams möteslänk som öppnas 15 minuter innan disputationen börjar.
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.