Marlene Backman

Marlene Backman

Titel: 
Informationsspecialist
Title: 
Information Specialist
Mobiltelefon: 
+358 40 352 1263
Intern telefon: 
263
Arbetsrum: 
029
E-post: 
marlene.backman@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Library (Helsinki)

Enhet/ämne:

Biblioteket (Helsingfors)

Job tasks:

Collection development 
Book and ebook collections
Metadata and indexing
Deputy Library Director

Arbetsuppgifter:

Bestånds- och medieutveckling 
Boksamlingen och e-böcker 
Katalogisering, innehållsbeskrivning, metadata
Ställföreträdande bibliotekschef

Mera om mig:

Politices magister (biblioteksvetenskap och informatik), Åbo Akademi.