Marlene Backman

Marlene Backman

Title: 
Informationsspecialist
Title: 
Information Specialist
Mobile phone: 
+358 40 352 1263
Hanken phone: 
263
Hanken room: 
029
E-mail: 
marlene.backman@hanken.fi
Postal address: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Library (Helsinki)

Enhet/ämne:

Biblioteket (Helsingfors)

Job tasks:

Collection development 
Book and ebook collections
Metadata and indexing
Deputy Library Director

Arbetsuppgifter:

Bestånds- och medieutveckling 
Boksamlingen och e-böcker 
Katalogisering, innehållsbeskrivning, metadata
Ställföreträdande bibliotekschef

Mera om mig:

Politices magister (biblioteksvetenskap och informatik), Åbo Akademi.