Personer Gustav Medberg

Gustav Medberg

Title

Affilierad forskare

Mobile phone

+358 40 352 1514

Hanken room

F 2.18

Department

Marknadsföring (Helsingfors)

Ekonomie doktorsexamen
Hanken Svenska handelshögskolan
 
Ekonomie masterexamen
Örebro universitet  
 
Ekonomie kandidatexamen
Örebro universitet

Valda publikationer
Kristina Heinonen, Gustav Medberg2018,'Netnography as a tool for understanding customers',Journal of Services Marketing,vol. 32,no. 6,pp. 657-679.https://doi.org/10.1108/JSM-08-2017-0294