Disputation - Cenyu Shen

Plats
Online
Doktorand Cenyu Shen disputerar i informationsbehandling på avhandlingen "A study of three alternative open access publishing models".

Opponent och universitet: Professor Carol Tenopir - University of Tennessee, Knoxville
Kustos: Universitetslektor Mikael Laakso, Hanken Svenska handelshögskolan

Du kan läsa avhandlingen i sin helhet här.
Mer information om avhandlingen hittar du här.

Disputationen hålls via videokonferens
Länken till videokonferensen nås viaTeams här. Länken öppnas 9 juni kl 16. 

En videokonferensdisputation följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

Under denna disputation gäller följande för publiken:

- videokonferensen kan nås via en Teams möteslänk som öppnas 15 minuter innan disputationen börjar.
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.