Disputation - Mirja Kaarlela

Plats
Online
Banner disputation Kaarlela
Doktorand Mirja Kaarlela disputerar i entreprenörskap och företagsledning på avhandlingen ¨Individual perceptions of value and value creation: 
The human side of the board of directors of the entrepreneurial growth company¨

Doktorand: Mirja Kaarlela

Huvudämne: Entreprenörskap och företagsledning

Avhandlingsmanuskriptets titel: Individual perceptions of value and value creation: 
The human side of the board of directors of the entrepreneurial growth company

Opponent och universitet: Professor Silke Machold - University of Wolverhampton

Kustos: Professor emeritus  Martin Lindell

 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet här.

 

Disputationen hålls via videokonferens. Videokonferensen nås via Teams.
Länk till videokonferensen: https://go.hanken.fi/defence-kaarlela

 

En videokonferensdisputation följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

Under disputationen gäller följande för publiken:
- videokonferensen kan nås via en Teams möteslänk som öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.