Disputation - Mikko Antikainen

Plats
Online
Mikko Antikainen disputation banner 2021
Doktorand Mikko Antikainen disputerar i handelsrätt med avhandlingen "Surviving Technological Change - Towards More Coherent Regulation of Digital Creativity Through EU Copyright and Design Law".

Doktorand: Mikko Antikainen

Huvudämne: Handelsrätt

Avhandlingsmanuskriptets titel: Surviving Technological Change - Towards More Coherent Regulation of Digital Creativity Through EU Copyright and Design Law

Opponent och universitet: Professor Dinusha Mendis - Bournemouth University

Kustos: Doctor of Laws, Professor Nari Lee

 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet via länken som publiceras här närmare evenemanget.

 

Disputationen hålls via videokonferens. 

Videokonferensen nås via Teams via länken som publiceras här närmare evenemanget.

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

En videokonferensdisputation följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

Under disputationen gäller följande för publiken:
- videokonferensen kan nås via en Teams möteslänk som öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.