Disputation - Meri-Maaria Frig

Plats
Online
Web disputation Frig
Doktorand Meri-Maaria Frig disputerar i marknadsföring med avhandlingen "Mediated business sustainability communication for a better world".

Doktorand: Meri-Maaria Frig

Huvudämne: Marknadsföring

Avhandlingsmanuskriptets titel: Mediated business sustainability communication for a better world

Opponent och universitet: Associate Professor Maria Grafström  - Stockholm University, SCORE institute (joint with Stockholm School of Economics)

Kustos: Professor Veronica Liljander

 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet via länken som publiceras här senast 10 dagar före disputationen.

 

Disputationen hålls via videokonferens. 

Videokonferensen nås via Teams via denna länk.

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

En videokonferensdisputation följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

Under disputationen gäller följande för publiken:
- videokonferensen kan nås via en Teams möteslänk som öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.