Disputation - Lena Jungell

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
Futurum
Disputationsbanner Lena Jungell rosa himmel och svart skylt
Doktorand Lena Jungell disputerar i ämnet entreprenörskap och företagsledning med avhandlingen "Family Governance: Managing dispersed ownership within the owner family through procedural justice".

Doktorand: Lena Jungell
Huvudämne: Entreprenörskap och Företagsledning
Avhandlingsmanuskriptets titel: Family Governance: Managing dispersed ownership within the owner family through procedural justice
Opponent och universitet: Professor Joseph H. Astrachan Kennesaw State University
Kustos: Professor Joakim Wincent Hanken Svenska Handelshögskolan

Avhandlingen kan läsas i sin helhet här.

 

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Futurum eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via denna länk.

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.