Disputation - Jukka Kettunen

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
Festsalen
Disputation jukka Kettunen
Doktorand Jukka Kettunen disputerar i ämnet redovisning med avhandlingen "On the Costs, Benefits and Externalities of Mandatory CSR Disclosure Laws".

Doktorand: Jukka Kettunen

Huvudämne: Redovisning

Avhandlingsmanuskriptets titel: On the Costs, Benefits and Externalities of Mandatory CSR Disclosure Laws

Opponent och universitet: Katrin Hummel, Professor, Vienna University of Economics and Business

Kustos: Kim Ittonen, PhD, Professor, Hanken School of Economics

 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet via denna länk.

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via denna Teams länk.

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.