Disputation - Ira Chatterjee

Plats
Online
Disputation banner Ira Chatterjee
Doktorand Ira Chatterjee disputerar i entreprenörskap, företagsledning och organisation med avhandlingen "Social Change and Wellbeing: Perspectives of Women Entrepreneurs in a Social Entrepreneurship Program".

Doktorand:  Ira Chatterjee

Huvudämne: Entreprenörskap, företagsledning och organisation

Avhandlingsmanuskriptets titel: Social Change and Wellbeing: Perspectives of Women Entrepreneurs in a Social Entrepreneurship Program

Opponent och universitet:  Johanna Mair, Hertie School

Kustos: Joakim Wincent

 

Doktorsavhandlingen blir tillgänglig i sin helhet här.

 

Disputationen hålls per videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via denna länk

 

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.