Disputation - Henrik Keinonen

Plats
Online
Henrik Keinonen disputation banner 2022
Doktorand Henrik Keinonen disputerar i Entreprenörskap och företagsledning med avhandlingen "Essays on agency problems in entrepreneurial ventures and publicly listed companies"

Doktorand: Henrik Keinonen

Huvudämne: Entreprenörskap och företagsledning

Avhandlingsmanuskriptets titel: Essays on agency problems in entrepreneurial ventures and publicly listed companies

Opponent och universitet: Professor Emeritius Hans Landström, Lunds Universitet

Kustos: Biträdande Professor Tom Lahti

 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet här.

 

Videokonferensen nås via Teams via denna Teams länk.

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

En videokonferensdisputation följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

Under disputationen gäller följande för publiken:
- videokonferensen kan nås via en Teams möteslänk som öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.