Disputation - Hannu Tikkanen

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
Futurum
Disputation - Hannu Tikkanen
Doktorand Hannu Tikkanen disputerar i ämnet marknadsföring med avhandlingen "I Would Walk 10 000 Steps: The Role of Smart Technology Services in Responsibilisation of Consumer Well-Being".

Doktorand: Hannu Tikkanen
Huvudämne: Marknadsföring
Avhandlingsmanuskriptets titel: I Would Walk 10 000 Steps: The Role of Smart Technology Services in Responsibilisation of Consumer Well-Being
Opponent och universitet: Cristina Mele, Phd, Professor, University of Naples “Federico II”
Kustos: Kristina Heinonen, Phd, professor
 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet via denna länk.  

 

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Futurum eller via videokonferens. 

Videokonferensen nås via Teams via den här länken

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.