Disputation - Eva Nilsson

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
Futurum
Disputationsbanner Eva Nilsson
Doktorand Eva Nilsson disputerar i ämnet företagsledning och organisation med avhandlingen "Making gains from ‘good oppressors’. Global South states contesting, instrumentalising and negotiating responsible business in the UN and Tanzania".

Doktorand: Eva Nilsson
Huvudämne: Företagsledning och Organisation
Avhandlingsmanuskriptets titel: Making gains from ‘good oppressors’. Global South states contesting, instrumentalising and negotiating responsible business in the UN and Tanzania.
Opponent och universitet: PhD, Professor Ralph Hamann University of Cape Town Graduate School of Business
Kustos: PhD, Professor Frank Den Hond Hanken School of Economics

Du kan läsa avhandlingen i sin helhet via denna länk: Making gains from ‘good oppressors’. Global South states contesting, instrumentalising and negotiating responsible business in the UN and Tanzania

Disputationen hålls som hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Futurum eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via denna länk. Opens in new window

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.