Disputation - Canelia Wessman

Plats
Helsinki
Rum
Futurum / Online
Canelia Wessman RÄTT banner
Doktorand Canelia Wessman disputerar i handelsrätt med avhandlingen "Jämställdhetsplanen – ett redskap för att främja jämställdheten? En jämförande rättslig analys av jämställdhetsplanering i arbetslivet som medel för att uppnå jämställdhetslagens mål".

Doktorand: Canelia Wessman

Huvudämne: Handelsrätt

Avhandlingsmanuskriptets titel: Jämställdhetsplanen – ett redskap för att främja jämställdheten? En jämförande rättslig analys av jämställdhetsplanering i arbetslivet som medel för att uppnå jämställdhetslagens mål

Opponent och universitet: Professor Matti Skoog, Åbo Akademi

Kustos: JD, professor emeritus Niklas Bruun

 

Doktorsavhandlingen är tillgänglig i sin helhet via länken som publiceras här närmare disputationsdatumet.

 

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Futurum eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Teams via länken som publiceras här närmare disputationsdatumet.

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.